TOYOTA - FORTUNER 2017 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC

Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 AT

1.308.000.000₫

Fortuner 2.7V (4x2)

1.149.000.000₫

Fortuner 2.5G (4x2)

981.000.000₫

Fortuner TRD 2.7V (4x4)

1.358.000.000₫

Fortuner TRD 2.7V (4x2)

1.199.000.000₫